O NAS

A A A

 

Historia szpitala


 
 

Historia Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
 • 5 lipca 1948 r. - Towarzystwo Ochrony Zdrowia Żydów powołuje prywatny Szpital, którego celem jest leczenie więźniów obozów koncentracyjnych, powstają oddziały chirurgii, interny, położnictwa i ginekologii oraz ambulatoria.
   

 • Lata 1950-1956 - następuje upaństwowienie - powstaje szpital Miejski nr 1, im. Edmunda Biernackiego, rozbudowana zostaje działalność ginekologiczno-położnicza w związku z likwidacją oddziałów położniczych w szpitalu spółki brackiej i prywatnej kliniki z ulicy Matejki. Szpital posiada 205 łóżek, dyrektorem zostaje Konrad Szpilman, potem Adam Żółciński i Mieczysław Durek.
   

 • Rok 1958 r. - powstaje pracownia cytodiagnostyczna, którą kieruje Zbigniew Kraskowski, szpitalem kieruje nadal dr Mieczysław Durek
   

 • Rok 1973 - reforma służby Zdrowia, w wyniku której szpital traci charakter samodzielnej jednostki budżetowej wchodząc w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej, w skład którego weszły wszystkie jednostki służby zdrowia.
   

 • Rok 1975 -po zmianach związanych z podziałem administracyjnym kraju szpital zostaje włączony w skład nowo powołanego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i uzyskuje charakter jednoprofilowy.
   

 • Lata 1976-1982 -szereg długotrwałych modernizacji, remontów, adaptacji , w roku 1978 lekarzem Naczelnym zostaje dr n.med. Jan Piltz, następnie w roku 1982 dr n.med. Tadeusz Wolańczyk, od roku 1982 Lekarzem Naczelnym zostaje dr n.med. Sławomir Suchocki.
   

 • Rok 1993 -szpital odzyskuje samodzielność wyodrębniając się ze struktur Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przyjmując nazwę Wojewódzki Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego , którego dyrektorem po wygraniu konkursu zostaje jego dotychczasowy Lekarz Naczelny prof. Sławomir Suchocki. Szpital posiada 210 łóżek.
   

 • Rok 1998 - likwidacja województwa wałbrzyskiego, dyrektorem Szpitala zostaje - Alicja Daleczko, dyrektorem ds. medycznych Sławomir Suchocki, główną księgową Grażyna Malinowska. Szpital zmienia nazwę - powstaje Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego - samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej.
   

 • 1.01.1999 r. powstają Kasy Chorych, a tym samym zlikwidowany zostaje system budżetowy, czyli rozliczenia następują za określone zrealizowane i sprawozdane świadczenia.
   

 • Lata 1999 -2008 modernizacja i rozbudowa, szereg remontów wewnętrznych, pozyskiwanie funduszy unijnych, działania na rzecz oddłużenia szpitala, ustawiczny rozwój i wyróżnienia w prestiżowych rankingach.
   

 • Lata 2009-2010 -szpital wdraża system zarządzania jakością ISO 9001, otrzymuje certyfikat akredytacyjny, potwierdzenie spełnienia wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia standardów opieki zdrowotnej.
   

 • Lata 2013-2016 termomodernizacja , realizacja przedsięwzięcia "Mały Dolnoślązak - Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego" , uruchomienie Centrum Diagnostyki Kobiet i Noworodków, zrealizowane dzięki wsparciu norweskich funduszy.
   

 • Listopad 2017 r. dyrektorem ds. medycznych zostaje dr n. med. Roman Puskarz, czerwiec 2018 r. na dyrektora szpitala zostaje powołana Elżbieta Ponczkowska.

 

 


  

::  strona główna  ::  do góry  ::