AKTUALNOŚCI

A A A

 

Zasady odwiedzin w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka


 
 

Na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka przebywają dzieci przedwcześnie narodzone, dzieci urodzone ze skrajnie niską masą ciała lub w ciężkim stanie ogólnym, dzieci z wadami wrodzonymi oraz innymi dysfunkcjami okresu noworodkowego - które muszą być szczególnie chronione przed potencjalnymi infekcjami, które stanowią duże niebezpieczeństwo dla ich życia i zdrowia.

Działając w najwyższej trosce o życie i zdrowie naszych małych pacjentów, mając jednocześnie
na względzie Państwa potrzebę bliskości z dzieckiem, informujemy o możliwości odwiedzin
na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka z zachowaniem poniższych standardów:

 1. Każda pacjentka po porodzie przebywająca w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym,
  jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych (zdrowy noworodek), przebywa wraz z dzieckiem (system matka z dzieckiem) w sali. W przypadku, gdy dziecko wymaga hospitalizacji
  w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka a mama nadal przebywa w Szpitalu,
  ma nieograniczoną możliwość odwiedzania noworodka.

 2. W przypadku pacjentki, która zakończyła hospitalizację, a dziecko nadal wymaga leczenia
  w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, rodzice mają możliwość odwiedzania noworodka:

 • już 7 dni po przyjęciu pierwszej dawki szczepienia;

 • po przyjęciu dwóch dawek szczepionki;

 • po uzyskaniu negatywnego wyniku testu (PCR; Abbot) w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wykonanego w ciągu ostatnich 72 godzin.

W indywidualnych przypadkach dopuszcza się odwiedziny przez osoby, które nie spełniają wymienionych wyżej kryteriów za zgodą ordynatora /lekarza oddziału oraz pod warunkiem, że aktualne warunki w Oddziale pozwolą na odizolowanie odwiedzanego noworodka od pozostałych dzieci.

 • Odwiedziny dzieci przebywających w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 20:00.

 • Na sali mogą przebywać tylko rodzice jednego dziecka.

 • Czas odwiedzin nie może przekraczać 30 minut.

 • Czas odwiedzin może zostać wydłużony przed przewidywanym wypisem dziecka do domu (czas na naukę karmienia, przewijania i pielęgnacji noworodka).

Odwiedziny w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. Mamy karmiące mają możliwość codziennego dostarczania własnego pokarmu.

 

 

 


  

::  strona główna  ::  do góry  ::