AKTUALNOŚCI

A A A

 

Zasady odwiedzin w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka


 
 

 

Wytyczne dotyczące odwiedzin na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka  (obowiązujące do odwołania)

Działając na podstawie wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii prof. dr hab. Ewy Helwich Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie z dnia 29 listopada 2021 r., informujemy, że  rodzice, którzy nie otrzymali jeszcze obu dawek szczepionki lub nie chcą się poddać szczepieniu, mają możliwość odwiedzin dziecka na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w czasie 48 godzin od uzyskania ujemnego testu PCR/antygenowego przeciwko SARS CoV-2, przy czym test wykonywany jest na własny koszt.  

W przypadku pacjentki, która zakończyła hospitalizację, dziecko nadal wymaga leczenia
w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, a pacjentka legitymuje się uzyskaniem pełnego szczepienia przeciwko wirusowi covid-19, odwiedziny odbywają
się wg poniższych zasad:  

 1. Odwiedziny dzieci przebywających w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka odbywają się codziennie w godzinach od 13:00 do 20:00. 
   

 2. Na sali mogą przebywać tylko rodzice jednego dziecka. 
   

 3. Czas odwiedzin nie może przekraczać 30 minut. 
   

 4. Czas odwiedzin może zostać wydłużony przed przewidywanym wypisem dziecka
  do domu (czas na naukę karmienia, przewijania i pielęgnacji noworodka).

Ponadto każda pacjentka po porodzie przebywająca w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym, jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych (zdrowy noworodek), przebywa wraz z dzieckiem (system matka z dzieckiem) w sali. W przypadku, gdy dziecko wymaga hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, a mama nadal przebywa w Szpitalu, ma nieograniczoną możliwość odwiedzania noworodka.

Odwiedziny w Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Mamy karmiące mają możliwość codziennego dostarczania własnego pokarmu.

W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z ordynatorem/lekarzem oddziału.

Wałbrzych, dnia 3 grudnia 2021 r.

 


  

::  strona główna  ::  do góry  ::