Inwestycja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

A A A

 

 

DOFINANSOWANIE: 2 872 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 872 000 zł

Nazwa zadania: „Fundusz COVID-19 RFIL Przebudowa z rozbudową Laboratorium i Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu”

Okres realizacji 2021-2022

Zakres realizowanego zadania obejmuje przebudowę oraz rozbudowę (zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń) Laboratorium i Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi wraz z wykonaniem układu wentylacji z klimatyzacją – odzysk ciepła, instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wraz z przebudową sieci informatycznej.

 


  

::  strona główna  ::  do góry  ::