KAMPANIA SPOŁECZNA

A A A

 

Kampania społeczna promująca zawody medyczne: 
pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego

TWÓJ ZAWÓD, TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
 

 
 

 

Stoisz przed wyborem przyszłej ścieżki zawodowej?

Zachęcamy do podjęcia nauki i pracy w zawodach medycznych. Pielęgniarki, pielęgniarze, położne, położni i ratownicy medyczni zajmują coraz silniejszą pozycję w zespołach terapeutycznych. Zdobądź zawód, w którym będziesz się realizować! Praca we wskazanych zawodach wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia zawodowego, lecz również dużej samodzielności, wielozadaniowości, wrażliwości, umiejętności współodczuwania oraz zrozumienia człowieka w jego cierpieniu, co czyni ten zawód nowoczesnym i rozwojowym.

Postaw na swoją przyszłość! Postaw na samodzielność! Postaw na rozwój!

Więcej informacji:

 

 


  

::  strona główna  ::  do góry  ::