AKTUALNOŚCI

A A A

 

Apel o oddawanie osocza


 
 

Każda osoba, która pokonała chorobę COVID-19 lub bezobjawowo przeszła zarażenie wirusem SARS-CoV-2, jest potencjalnym dawcą osocza, mogącym uratować zdrowie lub życie innych pacjentów. Przeciwciała pozyskane z osocza tzw. ozdrowieńców to obecnie jeden z najbardziej obiecujących leków na koronawirusa.

Osocze może oddać osoba, która:

  1. Jest po zakażeniu SARS- CoV -2/ po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u której minął okres co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji;

  2. Jest w pełni zdrowa;

  3. Jest w wieku 18-65 lat (dawcy pierwszorazowi w wieku 60-65 lat mogą oddać osocze tylko za zgodą lekarza!);

  4. Nie ma i nie leczy się z powodu przewlekłych chorób;

  5. Spełnia wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza;

  6. Osoby, które otrzymały transfuzję składników krwi oraz osoby po ciąży wymagają dodatkowych czynności w ramach kwalifikacji do oddania osocza - informacji w tym zakresie udziela Centrum Krwiodawstwa.

Kontakt z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wałbrzychu:

  • telefon: +48 74 664 63 19 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.35)

  • e-mail: ozdrowieniec@rckik.walbrzych.pl  (w wiadomości proszę podać swoje dane i numeru telefonu)

 

  

 


  

::  strona główna  ::  do góry  ::