NASZ SZPITAL

A A A

    

 

KONTAKT 


 
 

Specjalistyczny Szpital
Ginekologiczno - Położniczy 
im. E. Biernackiego
ul. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych 

Telefon: centrala  tel. (74) 88 77 101
Sekretariat:        tel. (74) 88 77 183
                               fax (74) 88 77 103
e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl  

 

 

 

 Dyrektorzy przyjmują wnioski i uwagi pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz.9.00


Na wszystkie pytania dotyczące porodu i pobytu w szpitalu odpowiada 
NACZELNA PIELĘGNIARKA 
e-mail: michancio@szpital.walbrzych.pl
  


 

Oddział Patologii Ciąży i Blok Porodowy

 • Blok Porodowy
  tel.(74) 88 77 109 sekretariat
  tel.(74) 88 77 106 dyżurka położnych - Blok Porodowy
   

 • Oddział Patologii Ciąży
  tel.(74) 88 77 109 sekretariat
  tel.(74) 88 77 143 dyżurka położnych - Patologia Ciąży

Oddział Położnictwa i Neonatologii
tel.(74) 88 77 128 sekretariat- oddziałowa
tel.(74) 88 77 125 dyżurka lekarska
tel.(74) 88 77 124 dyżurka pielęgniarek

Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
tel.(74) 88 77 121 sekretariat oddziałowa
tel.(74) 88 77 120 dyżurka lekarska
tel.(74) 88 77 123 dyżurka pielęgniarek 

Oddział Ginekologiczny
tel.(74) 88 77 193 sekretariat- oddziałowa
tel.(74) 8877118 dyżurka lekarska
tel.(74) 88 77 110 dyżurka pielęgniarek

Blok Operacyjny
tel.(74) 88 77 113 sekretariat - oddziałowa
tel.(74) 88 77 112 dyżurka lekarska

Diagnostyka

 • Laboratorium Analityczne
  tel.(74) 88 77 164 
   

 • Pracownia Bakteriologiczna
  tel.(74) 88 77 163
   

 • Pracownia Serologiczna
  tel.(74) 88 77 174
   

 • Pracownia Histopatologiczna
  tel.(74) 88 77 115 
   

 • Pracownia USG
  tel.(74) 88 77 108
   

 • Pracownia RTG
  tel.(74) 88 77 139

Poradnie

 • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
  tel.(74) 88 77 169
   

 • Poradnia Patologii Ciąży
  tel.(74) 88 77 162
   

 • Poradnia Anestezjologiczna
  tel.(74) 88 77 162
   

 • Poradnia Patologii Noworodka
  tel. (74) 88 77 121, (74) 88 77 120

Szkoła Rodzenia
tel. 74 88 77 101 wew.141

 

 

  

::  strona główna  ::  do góry  ::